Missie


In onze huidige samenleving is er een stelselmatige groei van mensen die mee worden gezogen in een leven waar ze noch gelukkig noch gezond van worden. Verhalen van mensen die hun job beu zijn, het allemaal niet meer zien zitten, geen plezier en passie vinden in hun leven zijn schering en inslag. Begrippen als burn-out, stress, work-life balance... maken deel uit van onze dagelijkse gesprekken.
Onze missie is om zoveel mogelijk mensen de tools en de kracht te geven om de beste versie van zichzelf te worden en hun leven zelf in handen te nemen.
Een leven waarbij je weet dat je doet waarvoor je in de wieg bent gelegd en niet wat anderen willen dat je doet.
Een leven waarbij je bruist van energie en stap voor stap je plannen realiseert en niet gefrustreerd aan de zijlijn staat toe te kijken.
Een leven waarbij je weet hoe je met stress moet omgaan en dit kan omzetten in iets positiefs en niet overspannen van hot naar her rondloopt.

We werken via loopbaanbegeleiding als het gaat om job- en carrièrevragen.
We werken via individuele en groepstrajecten waarbij we jou alle middelen geven om aan het roer van jouw eigen leven te staan: Geen uitstelgedrag meer, dromen formuleren als realistische doelen en deze doelen bereiken.

Het resultaat van de route:
Je gaat met energie en goesting naar jouw werk.
Je hebt controle over jouw leven en slaagt erin om jouw doelen te bereiken.
Je kan je staande houden in een drukke, overprikkelende en stressvolle wereld.
Je bent de beste versie van jezelf.


Visie


Als praktijk willen we doorgroeien naar een kenniscentrum waar mensen van allerlei slag hun ding kunnen vinden.
Via het aanbieden van persoonlijke coaching, het geven van workshops, het organiseren van sessies rond hartcoherentie en het uitwerken van een lessenreeks trachten we zoveel mogelijk mensen te bereiken en hen steun te bieden waar zij dat nodig hebben.